O projekcie

Planowany projekt ma dostarczyć wartościowych merytorycznie materiałów dotyczących edukacji przyrodniczej, przydatnych dla nauczycieli przedszkolnych i szkoły podstawowej, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych w realizowanych przez nich programach.

W pakiecie przez nas przygotowanym pragniemy zaprezentować możliwości wykorzystania różnorodnych metod przekazywania treści przyrodniczych. Proponowane w scenariuszach ćwiczenia są atrakcyjne dla dzieci, poprzez co w sposób ciekawy i nienużący zachęcą do przyswajania wiedzy, a dodatkowo ukierunkują do dalszych poszukiwań i zainteresowania przyrodą. Rozbudowana forma materiału dydaktycznego o nowe i niekonwencjonalne metody (np. gry, puzzle, bajki ekologiczne) przekazywania informacji przedsięwzięcia pozwoli na aktywną edukację przyrodniczą.

Tematem pakietu jest problematyka Wody, Powietrza, Ziemi i Ognia. Pakiet edukacyjny ma w sposób nowatorski i oryginalny ująć bieżące problemy ekologiczne i środowiskowe. Przekazywane treści są skorelowane z nowymi podstawami programowymi dla przedszkoli, nauczania zintegrowanego i klas 4-6 w szkole podstawowej. Zawiera również konkretne przykłady jak chronić poszczególne komponenty środowiska naturalnego na co dzień. Planowane metody pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby. Wymagają zaangażowania dzieci w podejmowane działania, są nastawione na wyzwalanie w nich kreatywności oraz dodatkowo motywują przez włączanie emocji w konkretne działania, co zwiększa atrakcyjność zajęć.
Witrynę odwiedziło: osób